STT Dịch vụ vệ sinh Đơn giá
1 Vệ sinh công trình tổng quát sau xây dựng (không lau kính mặt ngoài) Liên Hệ
2 Vệ sinh công trình tổng quát sau xây dựng (có lau kính mặt ngoài) Liên Hệ
3 Vệ sinh sau xây dựng đối với  nhà biệt thự Liên Hệ
4 Lau kính mặt trong tòa nhà Liên Hệ
5 Vệ sinh theo giờ 100.000/h (tối thiểu 3h)