Công ty vệ sinh HaSon Clean

Trụ sở công ty: 64 Giang Văn Minh – Đà Nẵng

Chi nhánh: 19/23 Hoàng Thúc Trâm – Đà Nẵng

Hotline: 0917.180.468

Email: info@congtyvesinhhason.com